Mezinárodní Asociace Nezávislých Esoteriků

Energetické obrazy

 
Galerie MANE představuje sbírku energetických obrazů:
 
 
Dcharma 
Akryl na platně. 30 x 50
Cena: 1970,- Kč
 
dcharma
 
 
 
 
Šakti
Akryl na platně. 30 x 50
Cena: 1970,- Kč
 
 
Šakti (sanskrit) je ženská kreativní síla či energie, která se aktivně podílí na existenci celého vesmíru. Je to tvůrčí síla vesmíru, absolutno ve svém projevu. Obraz aktivuje kreativní schopnosti, tvůrčí síly a otevírá prostor pro manifestace velkých záměrů.
 
 
 
 
Namasté
Akryl na platně. 60 x 50
Cena: 2960,- Kč
 
 
Namasté doslova znamená „klaním se ti“. Je projevem pokory, respektu, jednoty a sounáležnosti s každou bytostí a celým Vesmírem. Obraz pracuje s Ádžňá-čakrou, aktivuje mentální schopnosti a duchovní sílu.
 
namaste
 
 
 
Dualita bytí
Akryl na platně. 30 x 50
Cena: 1970,- Kč
 
dualita byti
 
 
 
Namasté
Akryl na platně. 30 x 50
Cena: 1970,- Kč
 
 
Namasté doslova znamená „klaním se ti“. Je projevem pokory, respektu, jednoty a sounáležnosti s každou bytostí a celým Vesmírem. Obraz pracuje s Anáhata-čakrou, aktivuje soucit a odpouštění, probouzí bezpodmínečnou lásku
 
namaste
 
 
 
Západ slunce
Akryl na platně. 30 x 50
Cena: 1970,- Kč
 
 
 
 
Kapr Koi                                                                                                        
Akryl na platně. 30 x 50
Cena: 1970,- Kč
 
 
Dle feng shui kapr Koi je symbolem síly a rozhodnutí, sebevědomí a všeobjímající energie, hojností, prosperity, dosažení cíle, dlouhověkostí a nesmrtelností.
 
kapr koi
 
 
 
 
    Calavera                                                               
    Akryl na platně. 30 x 50
    Cena: 1970,- Kč 
 
 
Calavera (lebka - špan.) je hlavním symbolem mexického Dne zesnulých. Dle starověkých Aztéků smrt není koncem života, ale pokračováním. Pozemské bytí je pouhým snem a pravý život začíná až po jeho skončení.
 
Smrt pro ně nebyla důvodem ke smutku a lítosti, ale právě naopak – k radosti a bujarým oslavám.
 
Proto hezky vymalovaná calavera připomíná o pomíjivosti života a znázorňuje nový začátek.
 
Obraz pomůže uvědomit se, že určité věcy v životě by měli zahinout a tim vysvobodit cestu pro nové.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Mírnost     
    Velké Akrány Tatot                                                                       
    Akryl na platně. 50 x 70                                                               
    Cena: 2960,- Kč           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
kohout
    Kohout
    Akryl na platně. 30 x 50
    Cena: 1970,- Kč 
 
 
    Dle feng shui precizní a inspirující kohout je
symbolem píle a pracovitosti.
Ochránce před intrikami a pomluvami.
Symbol slávy a prosazení se. 
 
 
 
 
 

Copyright © MANE z.s.

TOPlist