Mezinárodní Asociace Nezávislých Esoteriků

Hrajeme Lílu

Líla je individuální i společenská hra o cestě člověka k poznání sebe sama. Hra je plod tisíciletého zkoumání nitra člověka dávnými mudrci. Hru objevili a hrávali dávní indičtí mudrci a mniši v klášterech, aby lépe pochopili svět i svou vlastní životní pouť.

Žádný hod kostkou není hříčka pouhé náhody, ale souhra kosmických sil, která má přímou souvislost s psychickou aktivitou hráčů v daném okamžiku.

Slovo Líla má v sanskrtu mnoho významů: hra, hravost, zábava, obratnost, zdání, vnější podoba, přestrojení, klam, krása, půvab. To všechno a ještě mnohem více představuje desková hra, kterou máte před sebou.

Práci s Lílou je možné využít, podobně jako tarotové karty, i pro hlubší prozkoumání problému, který má člověk řešit. Před zahájením hry si položí otázku, vymezí problém a při hře sleduje cestu a pozná úskalí, která je nutno při zvládání daného tématu překonat. Pozná vlastnosti, které mu brání, které ho brzdí (hadi) i pomocné ruce, vlastnosti, které mu pomáhají (šípy) jeho úkoly zdolat a dojít tak k cíli svého snažení.

Hra slouží k sebepoznání, k prozkoumání vlastní vývojové cesty, k prozkoumání vlastního nitra.

Rozhodne-li se člověk vstoupit do hry, musí se řídit pravidly hry a cestu mu určuje karmická kostka, kostka osudu. Hráč bude mít příležitost si ověřit, že jeho postup po hrací ploše, a charakter polí, na která vstoupí, budou reflektovat jeho bezprostřední reakce, myšlenky, vnitřní hnutí, pocity. Všimne si, že je možno, alespoň do určité úrovně, ovládat svůj vlastní osud ovládáním a kontrolou svých myšlenek, emocí apod. Líla tak odráží sám život a dává nám na srozuměnou, že je možno vlastní osud řídit právě tím, že se naučíme ovládat a kontrolovat své myšlenky a emoce.

Strukturu hry po mnoho let hledali a zpracovávali až do konečné podoby staří indičtí mudrcové tak, aby beze zbytku vyjadřovala vývoj vědomí člověka a provázela člověka po jeho individuální cestě.

Doba trvání jednoho sezení: 2 hod.
Jazyk: čeština, ruština
Cena jednoho sezení: 200,-Kč

 

TOPlist