Mezinárodní Asociace Nezávislých Esoteriků

Rodinné konstelace

Rodinné nebo systemické konstelace - poradenská metoda, používaná v oblasti osobního rozvoje, terapie, ale i v mnoha jiných oblastech - tak například v podnikovém poradenství.

Klasické rodinné konstelace pracují s našimi kořeny tj. s naším původem. Což také zahrnuje také náš postoj k nim a náš postoj k daru života obecně. Naše kořeny a náš přístup k nim ovlivňují všechny oblasti našeho života: vztah s rodiči, s dětmi, partnery; naši práci, zdraví; dokonce i vztah k zemi, ze které pocházíme a i k jiným zemím světa.

Všichni pocházíme z rodiny. Každý rodinný systém má přirozený řád, řád lásky, který nevidíme, ale který propojuje a ovlivňuje všechny členy rodinného systému. V konstelacích je možné uvidět tato skrytá pouta, která mohou sahat až do třetí generace nebo někdy i dále, a rozvázat je. Díky tomu se naše slepá, nevědomá láska promění v lásku vědomou. Což vede k tomu, že přestáváme nevědomě opakovat osudy dřívějších členů rodinného systému a tak se stáváme volnými a můžeme žít svůj vlastní život.

Naši rodiče a předkové za nimi jsou jako naše kořeny. Když rodiče stojí za námi, tak nás to posiluje a jsme volní jít svou vlastní cestou. Pokud je nějakým způsobem náš vztah k našim rodičům a našim předkům narušen, je těžší realizovat svůj vlastní potenciál a chybí nám potřebná síla v našich vztazích a v naší práci.

Konstelace jsou zážitková metoda, ve které jde o pocity, prožitky a teprve po prožitku konstelace o vysvětlení a pochopení toho, co konstelace ukazuje. Nejlepší způsob práce s konstelacemi je v kruhu spoluúčastníků semináře. Optimální počet soluúčastníků je 15 - 25, existují ovšem také menší i větší semináře.

Klient si poté, co krátce představí svou zakázku nebo svůj problém, vybere ze spoluúčastníků zástupce pro důležité členy svého systému. Vybrané zástupce pak postaví do prostoru podle svého vnitřního obrazu tak, jak to cítí, že to "je". Po postavení konstelace si klient sedne tak, aby na konstelaci a na to, co se zde bude dít, dobře viděl a na řadě je konstelář. Ten buď dotazováním se zástupců, jejich přemisťováním, nebo přenechání zástupců jejich samovolnému pohybu zkoumá, co systém potřebuje k většímu uvolnění a harmonii. K pohybům v konstelaci říká jejich "duchovní otec" Bert Hellinger: "V systému můžeme pozorovat různé pohyby. Všechen pohyb má ale společný směr - je to směr k sobě, dohromady, nikdy ne opačný."

Jak působí konstelace?
Na racionálně-informační úrovni pochopíme, co se v našem systému stalo nebo stále ještě děje, jak se komu daří a kdo v systému chybí. Tato úroveň je mnohdy důležitá pro organizace, podniky a pracovní kolektivy, kteří si konstelacemi mohou překvapivě rychle vyřešit vnitřní spory, problémy týkající se kompetence, kvalifikace a hierarchie.

Důležitá úroveň působení konstelací je emocionálně-prožitková. Tím, že uvidíme a akceptujeme skutečnost “tak, jak je“, obdržíme sílu jít dál, pokračovat v započaté cestě bez iluzí a bez růžových, ale zamlžujících brýlí. V tomto směru se hodí konstelace pro všechny, kteří mají touhu se dál vyvíjet.

V konstelacích se stále setkáváme ještě s jinou, racionálně těžko vysvětlitelnou úrovní působení. Nejlépe se dá tento účinek přirovnat k tomu, co šamani a rituální léčitelé nazývají působením v paralelním světě. Často se stává, že účastníci konstelací hlásí, že provedená konstelace měla pozitivní účinek i na ty příslušníky systému, kteří nebyli vůbec přítomni a ani o konstelaci nevěděli. Toto působení konstelací není (doposud) akademickou vědou uznáváno a často je příčinou neporozumění a skeptického pohledu na tuto metodu.

Když začneme vnímat realitu "trochu" jinak, ve větších souvislostech, s větší hloubkou vhledu, tak se lehce může stát, že náš problém, který jsme dosud viděli jako těžké břemeno, se rozplyne.

Co lze konstelacemi řešit?

Rodinné problémy
Problémy s otcem, matkou, dětmi
Problémy mezi sourozenci
Přejímání osudů jiných rodinných příslušníků
Neschopnost se vymanit z pout rodiny (např. stálé bydlení u rodičů)

Vztahové problémy (většinou souvisejí s vlastním rodinným systémem)
Nevěra a žárlivost
Neschopnost najít partnera
Hádky s partnerem/partnerkou
Nutkavé jednání vpartnerství
Stále stejný typ partnera/partnerky

Problémy na pracovišti
Problémy s kolegy / kolegyněmi
Úloha "černého petra"
Mobbing a bossing
Vybírání vhodných koleků / kolegyň a
Pproblémy v týmové práci

Problémy v podniku
Problémy s řízením, problémy v managementu
"Nevysvětlitelné" jevy a náhody - např. stále se opakující poruchy v chodu
Hádající se a navzájem omezující se oddělení
Konflikt jednoho zaměstnance
Konflikty mezi majiteli
"Neuctění" dřívějších společníků a z toho plynoucí problémy a stagnace

Chronické zdravotní problémy (konstelace symptomů - s čím souvisí můj symptom?)

Finanční problémy (konstelace skrytých finančních přesvědčení)

...a mnoho dalších vztahových problémů v rámci libovolných "celků".


Jazyk: čeština, ruština
Postaveni konstelace: 1500,-Kč
Účast bez postavení konstelace: 100,-
Seminař rodinných konstelací: 350,-

 

TOPlist