Vítejte na stránkách MANE - Mezinárodní Asociace Nezávislých Esoteriků!
 
Jsme skupina stejně smýšlejících lidí, kteří mají netradiční pohled na svět, představující různé esoterické směry sebepoznání, duchovního obohacení a uzdravení člověka. Naše mysl je otevřená pro nové myšlenky. Jsme připraveni učit se z cizích zkušeností a dělit se o své.
 
Posláním  MANE je integrace lidí, kteří se zabývají esoterikou a alternativním způsobem života, jejich prosperita, vzájemná spolupráce a poskytování výhod mezi sebou v rámci Asociace. 

Hlavní cíle MANE:

  • Shromaždovat, analyzovat, zpracovávat a zpřístupňovat svým členům informace, doporučení, důležité poznatky a zkušenosti z oboru jejich podnikání.
  • Poskytovat rady členům MANE, publikovat užitečné informace a napomahat k zachovaní tradic.
  • Organizovat akce odborného a společenského charakteru pro své členy.
  • Pořádat či spolupořádat veletrhy, konference, kongresy, školení, kurzy, odborné semináře atd.
  • Poskytovat informační, konzultační, poradenské a další služby pro své členy.
  • Navazovat kontakty s esoteriky a odbornými organizacemi a společenstvími v tuzemsku i zahraničí, za účelem spolupráce a výměny ználostí.