Členství v MANE otevírá perspektivy rozvoje Vašich odborných znalostí a schopnstí na mezinárodní úrovni.

Členství v MANE zvedne hladinu důvěry a dodá význam Vaší činnosti. Získáte jedinečné možnosti k prosazení služeb, vyhledávání partnerů na celém světě a také možnost uplatnění svých zájmů prostřednictvím zástupců Asociace.

Členství v MANE otevírá globální možnosti pro:

  • zvyšení Vaší prestiže
  • rozšíření možností výměny mezinárodních zkušeností a navazování obchodních styků
  • vyhledávání partnerů ke spolupráci
  • účast v akcích pořádaných MANE za zvýhodněných podmínek
  • šíření reklamních a informačních materiálů o Vás na akcích MANE
  • umístění informací na webových stránkách MANE s odkazem na Vaší stránku
  • pomoc při pořádání seminářů, přednášek, školení v různých zemích
  • možnosti vydávání vlastních prací v odborné literatuře, časopisech, internetových zdrojích

MANE poskytuje každému řádnému členu Certifikát potvrzující jeho právoplatné členství.

Členem MANE se může stát každá právnická nebo fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí s posláním Asociace a dodržuje stanovy. Stačí podepsat přihlášku a uhradit členský příspěvek. 

Ke stažení:

Přihláška k členství v MANE

Certifikát potvrzující členství