Vortex regeneracenová metoda ozdravení lidského organismu 

Je obecně známo, že nemoc je následkem působení škodlivých cizorodých struktur v těle. Většina cizorodých struktur má okruhový tvar, díky čemuž jsou pevné a organizmus se jich nedokáže samostatně zbavit.  Pro odstranění škodlivých struktur z těla je nutno narušit jejich okruhový tvar a vyvolat v okolí mechanické vibrace.

Příkladem můžou sloužit jak zvukové vibrace naladěné na frekvence skleničky dokážou jí rozbíjet, tak i jiné vibrace správně naladěné na frekvence určité zaokrouhlené struktury je jednoduše zničí. 

Podobné vibrace může způsobit elektrostatické pole, které vzniká v okolí nepohybujícího se elektrického náboje. Toto pole má vírovou podstatu a je schopno rozbít zaokrouhlenou strukturu a značně poškodit její pevnost. Pak stačí jen odstranit její zbytky.

Ruský vědec fyzik Alexandr Mišin v roce 2016 zveřejnil svoji senzační metodu působení vírového pole pro regeneraci organizmu. Tato metoda je chybějícím mezičlánkem, který spojuje tradiční a alternativní medicínu. Vědecký přístup a správné pojetí organizmu jako celku dovoluje vrátit lidské tělo do jeho původní podoby. 

Ve svých výzkumech Mišin objevil vznik elektrostatických polí a éterných proudů na rezonančních frekvencích v obvodu ze dvou rovnoběžných, mezi sebou nespojených vinutí. I když oficiální fyzika tomu nemá vysvětlení, indikace ukazuje na vznik pole a přenos výkonu.

Uměle vytvářené lokální elektrostatické pole (vír neboli vortex) působí implozivní rezonanci, jejíž účinkem je přenos éterných toků na určité místo. Například k orgánu, postiženému nemocí.   

Podle Alexandra Mišina DNA zdravé buňky má tvořit spirálu a pracovat pro zdraví celého těla. Spirála uzavřená do kolečka začíná pracovat sama pro sebe a je v rozporu s organizmem. Uzavřenou do kolečka podobu mají viry, houby, onkologické buňky a všechny cizorodé struktury v těle.

Pod vlivem elektrostatického pole zaokrouhlené útvary se začínají zahřívat a ničit se, což vede k smrti škodlivých struktur a zabránění onemocnění již poškozených buněk. Přičemž zdravá buňka je nejenom průhledná pro působení elektrostatického pole, ale také je vodičem jeho záření. Poté co bude struktura rozrušena, organizmus jí sám definitivně zničí a vyvede její zbytky přes vlastní filtry – ledviny, pokožku, sliznice. 

Alexandr Mišin, jako fyzik, nabídnul konstrukci přístroje, který dokáže zničit cizorodé struktury v lidském těle a odstranit jejich zbytky. Přístroj je tvořen tzv. „Cívky Mišina“ a spojeným s nimi generátorem elektrostatického pole.

Každá cívka Mišina je ve své podstatě kondenzátorem s rezonanční frekvenci od 270 do 380 KHz. Cívky se liší svou velikostí, ale jsou vyrobené dle přesné geometrické proporce. Dle velikosti cívek se liší i jejích působení na organizmus člověka.

Malá toroidní cívka bodově působí na ložisko nemoci a odstraňuje bolest. Velká disková cívka odvádí z těla toxiny a škodlivé látky. Střední cívka plní obě funkce najednou, působí lokálně na tkáně a buňky. 

Vortex regenerace je  praktická aplikace tzv. cívek Mišina pro překonání většiny onemocnění a dosažení celkového ozdravení lidského organizmu. Rychlost uzdravení záleží na kapacitě vnitřních zdrojů organizmu a jeho stavu na moment začátku práce s cívkami. Čím víc jsou narušeny základní funkce orgánů, čím víc sil je spotřebováno tělem na překonání nemocí, tím víc času bude trvat proces uzdravení.     

Proces Vortex regenerace nevyžaduje speciální lékařské péče. Je jednoduchý a snadno probíhá v domácím prostředí. Stačí zapnout generátor do zásuvky, připojit k němu cívku a umístit ji na problémové místo na těle. Jedna aplikace trvá od 10 do 30 minut.

 

BIOLIS max

Cena: 25.500,-Kč

BIOLIS norm

Cena: 8.900,-Kč

 

BIOLIS full

Cena: 12.500,-Kč

BIOLIS full+

Cena: 19.900,-Kč

Vortex Optima

Cena: 8.500,-Kč