Hlavní cíle MANE:

  • Shromažďovat, analyzovat, zpracovávat a zpřístupňovat svým členům informace, doporučení, důležité poznatky a zkušenosti z oboru esoteriky.
  • Poskytovat rady členům MANE, publikovat užitečné informace a napomáhat k zachování tradic.
  • Organizovat akce odborného a společenského charakteru pro členy MANE.

Hlavní směry činnosti MANE:

  • Pořádání veletrhů, konferencí, kongresů, školení, kurzů, odborných seminářů atd.
  • Poskytování informačních, konzultačních, poradenských a dalších služeb pro své členy.
  • Navazování kontaktů s esoteriky a odbornými organizacemi v tuzemsku i zahraničí, za účelem spolupráce a výměny znalostí.

K nahédnutí:

Stanovy MANE                                        Výroční zpráva r.2015                            Výroční zpráva r.2017                            Výroční zpráva r.2019

Platební Codex MANE                            Výroční zpráva r.2016                            Výroční zpráva r.2018                            Výroční zpráva r.2020

Výroční zpráva r. 2021                           Výroční zpráva r.2022